Osud rodiny jim není lhostejný

Do Rumburku zavítala na prohlídku památných míst spojených s osudem Vojtěcha Kováře vzácná návštěva.

Oslavy sto let RV inspirovaly Jiřího Kováře s chotí k hlubšímu bádání o slavném předkovi, o kterém se však v rodině mnoho nevědělo. Vojtěch Kovář byl v souvislosti se vzpouru popraven 29. 5. 1918 jako jediný ženatý voják, měl syny Františka (1909) a Aloise (1912), prostřední Miloslav zemřel jako roční hošíček v roce 1911. Byl odsouzen k smrti pro zločin vzpoury, protože poručíky Wichtela a Stadelmanna jako nepřátelské zajal, když se zdráhali, cloumal jimi a strkal do nich.

Starší syn František měl následně syna Vladimíra, který se oženil se spolužačkou z průmyslové školy potravinářské chemie Natalkou.

Jejich jediný syn Jiří přijel s manželkou a svou maminkou Natalkou převzít 13. 8. 2018 pamětní medaili od starosty města Rumburku. Celý den se nesl ve velmi přátelském duchu.

Rebelství má Jiří Kovář s určitostí v krvi, takovou tu zdravou dávku, která z něj činí osobnost věru nepřehlédnutelnou. Musíme doufat, že se nyní do města budou pravidelně a rádi vracet jako vítaní vzácní hosté.