Přednáška na téma finanční stráž byla hojně navštívena

Jak se opět ukázalo v sobotu 29. září na tematické přednášce o finanční stráži, kterou pořádalo Muzeum Rumburk s Ing. Jaroslavem Benešem a členy Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav, je spolupráce vždy sázkou na jistotu. Poutavě a vyčerpávajícím způsobem uchopené téma vzbudilo patřičný ohlas nejen u přítomných potomků členů finanční stráže, jež s autorem spolupracují, a kteří také mohli doplňovat autorův výklad přímo v sále. 

Osobnost Ing. Jaroslava Beneše, kterého je možno označit za patrona popularizace tématu finanční stráže pro širokou veřejnost, společně s PhDr. Jindřichem Markem, je vždy zárukou fundovaného výkladu. Díky osobnímu zapálení a mnohaletému studiu má odborné znalosti, kterým se může těžko kdokoliv rovnat. To ocenili s jistotou všichni přítomní, kteří po skončení výkladu mohli také znovu navštívit výstavu v patře muzea. 

Výstava by se s určitostí měla dočkat knižní podoby. Obsahuje nejen zásadní data týkající se historie regionu, ale také velmi vzácnou fotodokumentaci ze soukromých sbírek, kterou pan Ing. Beneš shromáždil. Měla by být doplněna také o vzpomínky dosud žijících pamětníků událostí, potomků členů finanční stráže, aby vzniklo nadčasové dílo s velkou vypovídající hodnotou i pro další generace. Rok 1938 v tom letošním osmičkovém roku připomínkami nezískal tak velkou důležitost, jakou by si jistě zasluhoval, protože události podzimu měly důsledky velmi zásadní pro život naší země. 

Muzeum tímto děkuje všem, kteří zavítali na sobotní přednášku a poděkování patří i potomkům členů finanční stráže, že navázali svou návštěvou spolupráci s naší institucí i do budoucna.