Setkání potomků účastníků rumburské vzpoury

Sobotní dopoledne 19. 5. 2018 se stalo v rumburském muzeu výsostným svátkem. Při příležitosti stého výročí Rumburské vzpoury se v expozici uskutečnilo setkání přímých potomků účastníků vzpoury. Atmosféra byla skutečně neopakovatelná.

Muzeum přivítalo příbuzné 29. 5. 1918 popraveného dvaatřicetiletého Jiřího Kováříka ze Staré Pasečnice, a zároveň osmnáctiletého účastníka vzpoury Tomáše Plaňka ze Starého Klíčova, který na svůj soud čekal v terezínských kasematech.

Na schůzku přijeli z druhého konce republiky sourozenci Dana Maťková, Marie Sladká a Josef Planěk. Dokonce syn Josefa Plaňka i se svými dvěma malými syny, jež svou účastí s určitostí potvrdili trvalý zájem o téma a je naděje, že budou pokračovat v opatrování tradice Rumburské vzpoury v rámci rodinné linie.

Z Kadaně vlakem obětavě přicestovala Jana Mistolerová s mužem, vnučka Karla Trojáka, dvacetiletého střelce z Příbrami, příslušníka pěchoty náhradní kulometné roty v Horním Jindřichově, souzeného rovněž stanným soudem v Terezíně.

Z Chodova se dostal za početnější rodinu Horových Josef Hora s chotí. Bratři Josef a Jiří Horovi jsou potomci vzbouřence Jana Hory, odsouzeného mimořádným stanným soudem zasedajícím v Boru k trestu smrti, jež byl však omilostněn a trest změněn na osm let žaláře.

Právě Horovi, a nejen oni, uchovávají v rodinném povědomí informaci, že v Boru došlo k rozpočítávání vojáků, kteří měli být popraveni, čímž se jejich příbuzný nakonec trestu smrti vyhnul.

Pro muzeum bylo setkání nesmírně cenné, navíc všichni příbuzní dodali poklady z rodinného archivu - fotografie, které mají pro historii nesmírnou cenu.

Výjimečnost setkání podtrhl svou přítomností tak PhDr. Vojtěch Čelko, Josef Doškář z ČsOL a Jiří Jordán Hrych.

Součástí setkání bylo ihromadné přijetí u starosty města Ing. Jaroslava Sykáčka a slavnostní položení květin u pomníku padlým v městském parku.

Zaměstnanci rumburského muzea se rovněž na slavnosti 100. výročí připravili důkladně. V kostýmech provázeli návštěvníky muzea, účastnili se rekonstrukce bitvy pod Dymníkem či se stali součástí Legiovlaku.