Vzpomínka na komentovanou prohlídku Pavla Homolky

Poslední školní den připravil pro návštěvníky rumburský rodák, akademický umělec Pavel Homolka, nevšední komentovanou prohlídku, vyčerpávajícím způsobem pojednávající o všech vystavených technikách, stejně jako o sklářském designu.

Obšírně pojatou přednášku ve výstavní síni sledovalo se zájmem 15 přítomných, a výjimečnou příležitost si nenechal ujít ani starosta města Ing. Jaroslav Sykáček, místostarosta Ing. Alois Kittl, stejně jako zastupitelka města Bronislava Nedvědová.

Výstava je nejen poctou poctivému sklářskému řemeslu, ale při příležitosti stého výročí Rumburské vzpoury byla dedikována právě účastníkům RV.

Kdo se ještě neseznámil z vynálezem tohoto umělce, který je autorem myšlenky lití skla do umělého kamene, prezentované na této výstavě, má možnost vše napravit.

Výstava je přístupná do podzimu a jsou plánovány ještě další dvě komentované prohlídky - v pátek 27. 7. a 31. 8. 2018 vždy od 16 hodin.