Příběhy odvahy nevidomých

Výstava TyfloCentra Ústí nad Labem s fotografiemi Kateřiny Klabzubové v rumburském muzeu přinesla velice zajímavé setkání s veřejností 20. března ve 14.00 hodin.

Na akci zavítal pan Petr Adamovský z Ústí nad Labem, jehož příběh líčí první panel výstavy. Přijel s dokonale krásným a spolehlivým vodícím psem Dinem (6,5 roku), aby tak byl k dispozici pro možné dotazy ze strany návštěvníků. Výstava prezentuje medailonky zpracované Barborou Žárskou, které jsou zveřejněny také na webu a facebooku. Proto i lidé, kteří do muzea neměli možnost zavítat, se s tématem mohou velmi dobře seznámit a rozšířit své vědomosti nutné v rámci občanské společnosti.

Putovní výstava se přesune do Teplic, následně Chomutova, Loun a také do restaurace na děčínském zámku. Pomůcky zkvalitňující slabozrakým a nevidomým život, jsou k vidění v rámci výstavy. Na středeční akci si mohli návštěvníci vyzkoušet sami, jak fungují. S určitostí největší zájem sklidila sportovní střelba, při které se střelec orientuje díky výšce zvuku. Citlivé ucho postřehne dobře moment, že zbraň paprskem míří do středu terče.

Laskavé pracovnice TyfloCentra představily šíři nabídky služeb: od průvodcovské či předčitatelské služby, po registrovanou sociální rehabilitaci. Každého zájemce ochotně zaškolí do používání toho kterého zařízení.

Středa se nesla v duchu návštěvy studentek ze střední zdravotnické školy v Rumburku, které si vyzkoušeli chůzi s bílou holí, zvukovou střelbu či používání kompenzačních pomůcek. Byly seznámeny s okolnostmi získávání pomůcek či vodícího psa. Ve škole se podílely finančními příspěvky na zakoupení vodícího psa pro konkrétní osobu. Jejich otevřenost tématu je pozitivní vlaštovkou a pedagogům, kteří zorganizovali návštěvu v muzeu, patří velké poděkování. Tím práce ústeckého TyfloCentra došla naplnění a hosté dne nepodnikli náročnou cestu zbytečně.  

Více informací k výstavě zde: http://www.muzeumrumburk.cz/vystavy/pribehy-odvahy-nevidomych