Muzejní výukové programy pro školy i skupiny

POJĎME SPOLU ZA JEŽÍŠKEM

Vánoční program k výstavě betlémů je připraven pro mateřské školy, speciální základní školy a 1. - 3. ročník škol základních. Obsahuje krátký hraný vánoční příběh, prohlídku výstavy betlémů a tvoření (podle zájmu a času).

Délka programu je 1 - 1,5 hod. a jeho cena je 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod neplatí.

Objednat se na něj můžete u Mgr. Renaty Procházkové na tel. č. 606 930 417.

***********************************************************************************************************************

Stálá nabídka muzejních programů pro školy a školky:

Pro MŠ - předškoláky, 1. a 2. třídu ZŠ a 1. stupeň speciálních škol

S KUKAČKOU OKOLO RYBNÍKA

Průvodkyně kukačka seznámí děti s obyvateli rybníka, s některými jejich hlasy a zvyky. Děti si odnesou obrázek svého rybníka, který během programu spoludotvoří.

ČTENÍ U RYBNÍKA

Čtení z knížky v muzejní expozici s návaznými činnostmi. Můžeme číst z knihy Modré jezírko od Jana Suchla nebo z knihy Anička malířka od Eduarda Petišky.

Pro 1. stupeň ZŠ (3. - 5. ročník) a 2. stupeň speciálních škol

PTAČÍ SVĚT VELKÉHO RYBNÍKA

Zábavnou formou se děti dozví, jaké hlasy se ozývají z rákosin u rybníka a které ptačí obyvatele zde mohou potkat.

GEOTOULKY

Tak trochu detektivní procházka krajinou Šluknovského výběžku, modelovanou vodou, větrem, ohněm i ledem, s hádankami, úkoly a minipokusy.

Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

VÝPRAVA DO GEOLOGICKÉ MINULOSTI ŠLUKNOVSKA

Žáci odhalí názvy základních hornin regionu, dozví se, jak se krajina Šluknovska v průběhu 600 milionů let proměňovala a co bylo příčinou této proměny. Program obsahuje badatelskou činnost, komentované promítání a práci s pracovními listy.

NÁVŠTĚVA MOKŘADU

Během programu žáci objeví, jaké rostliny rostou a kteří ptáci žijí v mokřadních stanovištích a co je příčinou jejich mizení. Program obsahuje komentovanou prohlídku expozice, príci s pracovními listy a demonstrační hru.

Místo programů: Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka RUMBURK, Na Valech 401/4, přírodovědná expozice

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Délka programu: 60 - 90 minut

Cena: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

S sebou: psací potřeby

Objednání: Renata Procházková, email: prochazkova@muzeumdc.cz, tel.: 412 334 107

Při objednání sdělte počet dětí a třídu.