Programy pro skupiny

MUZEJNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Připravili jsme pro základní školy a víceletá gymnázia nové muzejní programy k přírodovědné expozici.

 

Pro 3. - 5. ročník ZŠ a 1. stupeň speciálních škol:

PTAČÍ SVĚT VELKÉHO RYBNÍKA

Kdo žije v okolí rybníka? Jaké záhadné zvuky se ozývají z rákosí?

Hravou formou se žáci seznámí s obyvateli okolí rybníka a některé se naučí poznávat podle hlasu.

 

Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií:

VÝPRAVA DO GEOLOGICKÉ MINULOSTI ŠLUKNOVSKA

Jaké horniny jsou skryté pod zemí? Jak se měnila a co formovalo tvář krajiny? Co se děje, když se země láme?

NÁVŠTĚVA MOKŘADU

Kdo žije v okolí rybníka? Je mokřad nebezpečnou krajinou? Proč je dnes u rybníka méně ptactva?

*****************************************************

Místo: Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka RUMBURK, přírodovědná expozice

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Délka programu: 60 - 70 minut

Cena: 15 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

S sebou: psací potřeby

Objednání: Renata Procházková, email: prochazkova@muzeumdc.cz, tel.: 412 334 107