Programy pro skupiny

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ LIBERECKO VE STÍNU SOPEK - ZA SOPKOU

Muzejní program Za sopkou žáky seznámí v úvodním promítání nebo vyprávění se základními typy sopek a projevech vulkanické činnosti, v komentované prohlídce představí některé české sopky a jejich geologický vývoj.

Program obsahuje: promítání, výklad, komentovanou prohlídku výstavy, ukázky animací sopečné činnosti a geologického vývoje některých lokalit, práci s pracovním listem, minipokus

Program je určen pro žáky 4. - 9. ročníků a pro víceletá gymnázia, zejména pro ročníky, ve kterých  se vyučuje geologie.

Žáci nebo vyučující si s sebou mohou vzít chytré telefony, do kterých si mohou stáhnout aplikaci Geology AR z Google Play a díky ní pak sledovat animace sopečné činnosti ve svých telefonech.

Cena programu je 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod neplatí.

Objednat k programu se můžete u Mgr. Renaty Procházkové na tel. č.: 606 930 417.

 

MUZEJNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Připravili jsme pro základní školy a víceletá gymnázia nové muzejní programy k přírodovědné expozici.

 

Pro MŠ - předškoláky, 1. a 2. třídu ZŠ a 1. stupeň speciálních škol

S KUKAČKOU OKOLO RYBNÍKA

Co všechno vidí a slyší kukačka u rybníka?

Kromě odpovědí si žáčci odnesou obrázek rybníka s jeho ptačími obyvateli.

 

Pro 3. - 5. ročník ZŠ a 2. stupeň speciálních škol:

PTAČÍ SVĚT VELKÉHO RYBNÍKA

Kdo žije v okolí rybníka? Jaké záhadné zvuky se ozývají z rákosí?

Hravou formou se žáci seznámí s obyvateli okolí rybníka a některé se naučí poznávat podle hlasu.

 

Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií:

VÝPRAVA DO GEOLOGICKÉ MINULOSTI ŠLUKNOVSKA

Jaké horniny jsou skryté pod zemí? Jak se měnila a co formovalo tvář krajiny? Co se děje, když se země láme?

NÁVŠTĚVA MOKŘADU

Kdo žije v okolí rybníka? Je mokřad nebezpečnou krajinou? Proč je dnes u rybníka méně ptactva?

*****************************************************

Místo: Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka RUMBURK, přírodovědná expozice

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Délka programu: 60 - 70 minut

Cena: 15 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

S sebou: psací potřeby

Objednání: Renata Procházková, email: prochazkova@muzeumdc.cz, tel.: 412 334 107