Knihovna

Knihovna a badatelna Oblastního muzea v Děčíně je veřejnosti přístupná v pracovních dnech a po domluvě s hlavním knihovníkem.

Můžete hledat knihu online v katalogu knihovny Oblastního muzea v Děčíně.

Bližší informace naleznete zde: https://knihovna.muzeumdc.cz/

Pravidla a podmínky zapůjčení knižního titulu upravuje knihovní řád a ceník služeb. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.