Čtení v muzejní expozici o ptačích obyvatelích s vytvořením vlastního atlasu ptáků