Diskuse s veřejností - Příběhy nevidomých

místo

Muzeum Rumburk

Součástí výstavy bude 20. 3. ve 14 hodin v rumburském muzeu seznamovací schůzka nevidomých a diskuze s veřejností.

Přímo ve výstavních prostorech budou klienti TyfloCentra Ústí nad Labem o.ps. představovat široké veřejnosti kompenzační pomůcky jako například kamerové lupy, čtečku, ozvučený mobil, atd., které jim usnadňují život a napomáhají jim začlenit se do společnosti i do práce.