Jak se Češi učili česky

místo

Muzeum Rumburk, přednáškový sál

První část cyklu přednášek k historickým otázkám, regionální historii a česko-německým vztahům zahájí Ing. Vlastimil Pažourek

První část cyklu přednášek k historickým otázkám, regionální historii a česko-německým vztahům.

Příběhy česko-německého střetávání z 19. století a počátky českého národního obrození v politice a hospodářství na příkladu Prahy jako centra české národní komunity.

Souvislosti vzniku pražské Strany přátel pokroku a počátku výuky češtiny v Čechách.

Jak se čeština stala výhodnou pro podnikání a pro politiku.

Přednášející je ředitelem Oblastního muzea v Děčíně a spoluautorem publikace Umění paroplavby na řece Vltavě 1865-1915, kde byly řešeny i počátky komunální správy v Praze.

Vstupné 10,- Kč

 

Ve středu 8. ledna 2020 od 17.hodin bude cyklus pokračovat přednáškou k regionální historii Kristýny Kaiserové: Redemptoristé ze severu Čech (Filipova).

Kristýna Kaiserová je rodačka z Varnsdorfu, dnes žije v Ústí nad Labem, bývalá archivářka, dnes vysokoškolskou učitelkou a docentkou na katedře historie UJEP v Ústí nad Labem. Je odbornicí na církevní dějiny 19. století i na česko-německé vztahy.