Liberecko ve stínu sopek 

místo

Muzeum Rumburk

Vernisáž výstavy Muzea Českého ráje v Turnově a České geologické služby Liberecko ve stínu sopek

Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Rumburk, vás srdečně zve na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 17 hodin

Úvodní slova pronesou geolog muzea Českého ráje v Turnově Mgr. Jan Bubal a přední český vulkanolog Mgr. Vladislav Rapprich, Ph. D.

Poklidné kopce krajiny dnešního Liberecka v sobě skrývají bouřlivou a žhavou minulost.

O tom vás jistě přesvědčí výstava Muzea Českého ráje v Turnově a České geologické služby Liberecko ve stínu sopek.

Území Liberecka je rozděleno do čtyř dílčích vulkanických segmentů – Lužické hory, oblast mezi Českým středohořím a Jizerou, Český ráj a Podkrkonoší. Z nich bylo vytipováno šest unikátních lokalit, představující reprezentativní příklady různých typů vulkanismu, které na vymezeném území můžete najít. Těchto šest lokalit tvoří jádro výstavy a jejich prostřednictvím se dozvíte mnoho informací o daném typu vulkanismu a jeho produktech, mnoho zajímavostí, včetně nejnovějších vědeckých poznatků, dotknete se hornin pocházejících z nitra země a vaše oči se budou těšit krásou minerálů, za niž vděčíme právě vulkanické aktivitě. Další významné vulkány celé oblasti Libereckého kraje se představí na velkoformátových fotografiích. Na obrazovce ve výstavním sále nebo přímo ve svých mobilních telefonech v případě panelů s rozšířenou realitou můžete sledovat animace sopečné činnosti.

Výstava vznikla ve spolupráci Muzea Českého ráje v Turnově a České geologické služby, včetně našeho předního vulkanologa Mgr. Vladislava Rappricha, Ph.D., a v rumburském muzeu ji můžete vidět do 31. 10. 2019.