Příběhy nevidomých

místo

Muzeum Rumburk

Výstava uměleckých fotografií spolu s životními příběhy nevidomých a zrakově postižených klientů TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. Díky tomuto projektu z roku 2018 organizace sklidila na sociálních sítích a webových stránkách organizace velký úspěch.

Hlavním cílem výstavy je přiblížit svět těchto lidí jejich nevidomým či zrakově postiženým kolegům v okolí, ale především široké veřejnosti. Výstava má ukázat, že i lidé s postižením zraku jsou velmi inspirativní a mají odvahu a silného a nezlomného ducha.

Součástí výstavy bude 20. 3. ve 14 hodin v rumburském muzeu seznamovací schůzka a diskuze s veřejností. Přímo ve výstavních prostorech budou klienti TyfloCentra Ústí nad Labem o.ps. představovat široké veřejnosti kompenzační pomůcky jako například kamerové lupy, čtečku, ozvučený mobil, atd., které jim usnadňují život a napomáhají jim začlenit se do společnosti i do práce.