Redemptoristé z Filipova

místo

Muzeum Rumburk, přednáškový sál

2. část z cyklu přednášek o regionální historii a česko-německých vztazích. Přednáší doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Zveme Vás na druhou přednášku z cyklu přednášek věnovaných historii, regionální historii a českoněmeckým vztahům, tentokrát o redemptoristech v severních Čechách.

Přednášet bude doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Kristina Kaiserová se narodila ve Varnsdorfu a nyní žije v Ústí nad Labem. Pracovala jako archivářka, v současné době vyučuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na filosofické fakultě, katedře historie. Je odbornicí na církevní dějiny 19. století i na česko-německé vztahy.

Vstupné: 10 Kč