Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem

místo

muzeum Rumburk

trvá do

Výstava představující výsledky několikaletého výzkumu podzemních vod v česko-saské příhraniční oblasti

V úterý 10. února byla slavnostně otevřena výstava Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem, která byla zahájena krátkými přednáškami českých i německých odborníků z České geologické služby (ČGS), Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VUV TGM, v. v. i.) a Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG). Po prezentacích odborníci odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků i během prohlídky výstavy.

Výstava na osmi panelech prezentuje výsledky projektu ResiBil, což je mezinárodni projekt podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu podpory přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Projekt probíhal v letech 2016–2020 a byl zaměřen na bilanci a ochranu podzemních vodních zdrojů v česko-saské příhraniční oblasti. Na řešení geologických, hydrogeologických a vodohospodářských podkladů se jako hlavni partner podílela německá strana, zastoupena Saským zemským úřadem pro životni prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), a na české straně projektoví partneři reprezentováni Českou geologickou službou (ČGS) a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. (VUV TGM, v.v.i.). Cílem tohoto projektu bylo provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zdrojů podzemních vod a udržitelného hospodaření s nimi v závislosti na očekávaných dopadech vlivu klimatických změn.

Projekt ResiBil i jeho výsledky jsou prezentovány na osmi panelech v českém i německém jazyce. Součástí výstavy jsou horninové vzorky zájmového území a malý 3D model. Pro návštěvníky jsou připraveny knížky a CD o projektu, geologii a hydrogeologii území a vybraných lokalitách. Velkými stavebnicovými kostkami si můžou děti složit různé mapy (např. geologickou, gravimetrickou, hydrogeologický model), vytvořené na zkoumané oblasti.

Výstava je prodloužena do 14. června 2020.

Výstava Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem je doplněna fotografiemi Václava Sojky.