Příběhy odvahy nevidomých

místo

Muzeum Rumburk

trvá do

Výstava uměleckých fotografií spolu s životními příběhy nevidomých a zrakově postižených klientů TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. Díky tomuto projektu z roku 2018 organizace sklidila na sociálních sítích a webových stránkách organizace velký úspěch.

Ředitel Oblastního muzea M v Děčíně Ing. Vlastimil Pažourek, senátor Zbyněk Linhart a starosta Rumburku Lumír Kus se v pátek 1. 3. zúčastnili slavnostní vernisáže nové výstavy v Muzeu Rumburk, Příběhy nevidomých.

Dámy z ústeckého TyfloCentra Petra Honzátková a Alena Bašníková se po krátkých projevech věnovali přítomným. Výstava fotografií a příběhů z reálného života navíc seznamuje s různými pomůckami, které mohou využívat osoby nevidomé či slabozraké.

Ústecké TyfloCentrum je organizací nabízející mnoho různých služeb v rámci širokého spektra nabídky a v rámci výstavy připravuje navíc setkání s veřejností 20. března od 14.00 hodin v rumburském muzeu, kam jsou všichni srdečně zváni.   

Hlavním cílem výstavy je přiblížit svět těchto lidí jejich nevidomým či zrakově postiženým kolegům v okolí, ale především široké veřejnosti. Výstava má ukázat, že i lidé s postižením zraku jsou velmi inspirativní a mají odvahu a silného a nezlomného ducha.