Velká válka v korespondenci a artefaktech

místo

muzeum Rumburk

trvá do

Nebylo rodiny, která by zůstala válečného běsnění ušetřena. Počet obětí byl nevídaný, znásobený epidemií španělské chřipky, jejíž dozvuky trvaly v poválečných letech.

Muzeum Rumburk, pobočka OM v Děčíně, přísp. organizace, pořádá od 12. 5. do 31. 10. 2018 pod záštitou Ústeckého kraje výstavu "Velká válka v korespondenci a artefaktech".

Ze sbírek Oblastního muzea v Děčíně a jeho poboček v Rumburku a Varnsdorfu a sbírek soukromých osob vznikla nová výstava připomínající téma první světové války zajímavou formou.

Jak název samotný napovídá, líčí Velkou válku prostřednictvím dochované korespondence a signifikantních předmětů.

Nebylo rodiny, která by zůstala válečného běsnění ušetřena. Počet obětí byl nevídaný, znásobený epidemií španělské chřipky, jejíž dozvuky trvaly v poválečných letech.

První republika svým specifickým způsobem upozadila hrdinství přeživších mužů, připomínány zůstaly pouze zásluhy legionářů. Přesto se v mnoha rodinách opatrovala po generace válečná korespondence s blízkými a výstava přibližuje válku prostřednictvím dochovaných pohlednic a dopisů, zejména osob se vztahem k regionu.

Jelikož bylo Šluknovsko spojeno s redislokací pluků a do kraje byl umístěn 7. zeměbranecký (střelecký pluk), jedinečná korespondence za soukromých sbírek prezentuje jednotlivé budovy s pobytem vojska spjaté. Pro lepší pochopení života jak civilistů, tak vojáků, jsou připraveny různé informace a zajímavosti, aby bylo možné utvořit si co nejvěrnější obraz o složité době na sklonku monarchie. Zásluhou soukromých sběratelů jsou vystaveny skutečné historicky cenné snímky, bez nichž by výstava ztratila svou výpovědní hodnotu.

Výstava je věnována chlapcům a mužům, kteří se ne­vrátili z bojišť Velké války, stejně jako těm, kdo zemřeli na následky válečných útrap, i všem, kdo byli postiženi ztrátou či utrpením blízkých.

Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou Ester Sadivové 12. května 2018 v 15.30 hodin, další komentované prohlídky budou následovat 2. 6. a 16. 6. v 15.00 hodin.

Aktuální otvírací dobu nutno sledovat na stránkách muzea www.muzeumdc.cz
Vstupné: 30,- a 15,- Kč
Bližší informace podá: Ester Sadivová (607575053), Kamila Lišková, Muzeum Rumburk, pobočka OM v Děčíně, přísp. org., Na Valech 401/4, 40801 Rumburk, tel.: 412332194